blusapparaten-limburg

Startbewijs.nl

  Blusapparaten-limburg
Dinsdag, 23 mei 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLUSAPPARATEN LIMBURG


BLUSAPPARATEN LIMBURG

BLUSAPPARATEN LIMBURG Een gebouw brand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze blusapparaten.

NEN BLUSAPPARATEN


NEN BLUSAPPARATEN

BLUSAPPARATEN LIMBURG

KIWA KEUR BRANDHASPELS


KIWA KEUR BRANDHASPELS

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

BLUSAPPARATEN LIMBURG Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust.

VERBOD HALON BLUSSERS


VERBOD HALON BLUSSERS

Halon blusapparaten. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brandbeveiliging systemen in Nederland en BelgiŽ verboden, zij het met enkele uitzonderingen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor difluormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtrifluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties.
 

BLUSAPPARATEN LIMBURG | AANBOD EN CONTROLE

Blusapparaten Limburg. Blusapparaten Limburg onderhoud en levering. In Limburg leveren wij reeds voor veel gebouwen en winkels blusapparaten. Een brand is voor een deel te voorkomen door het inzetten van de juiste blusapparaten. De blusapparaten welke wij leveren zijn blusdekens, schuimblussers CO2 brandblussers, ABC brand poederblussers, vorstbestendige brandblussers, vetblussers en koolzuurgas blusapparaten. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase twee zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de modelbouw verordening van de VNG overgeheveld naar landelijke regelgeving. Fase twee van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruikstechnische eisen. Blusapparaten vormen een belangrijke schakel in de algehele brandveiligheid van een gebouw. 85% van de begin branden wordt met een draagbare brandblusser geblust. Daarom wordt er vanuit de overheid veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een draagbaar blusapparaat. Welk type blusapparaten en hoeveel blusapparaten u nodig heeft is afhankelijk van de eventueel aanwezige lokale brandrisicoís en natuurlijk de aard van uw onderneming, woning (bijv. studentenhuis), fabriek, magazijn productie, winkel, enz. Schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere verkrijgbare blusapparaten op vaste stoffen de minste schade zowel tijdens als na het blussen van een beginnende brand. Behalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekeringseis. Voor bedrijven en instellingen geldt volgens de wet dat Co2 blusapparaten en blusapparaten met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Heeft u vragen over draagbare blusapparaten, brandslanghaspels, blusstoffen, brandklassen of overige brandgerelateerde producten neem dan gerust contact op. Prijzen voor blusapparaten onderhoud te Limburg incl. voorrijden. Wilt u advies over draagbare blusapparaten of een blusapparaten offerte dan zijn we u graag van dienst.

CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG


CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG

BLUSAPPARATEN LIMBURG CO2 blusapparaten voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een zeer groot voordeel van Co2 blussers is dat het Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 blusapparaten in computerruimten en ook nabij productie machines, elektrische apparaten en elektrische installaties geplaatst.

BLUSAPPARATEN KEUREN


BLUSAPPARATEN KEUREN

--VOORDELIG ONDERHOUD--

BLUSAPPARATEN OPHANGEN


BLUSAPPARATEN OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

BLUSAPPARATEN LIMBURG Brandslanghaspels 20, 25, 30 meter. Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

Automatische blusapparaten zijn geschikt voor automatische brandblussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.

FIRE KNOCK OUT BLUSSER


FIRE KNOCK OUT BLUSSER

BLUSAPPARATEN LIMBURG Fire Knock Out brandblussers. Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

MILIEUKEUR SCHUIMBLUSSERS


MILIEUKEUR SCHUIMBLUSSERS

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

HOEVEEL BLUSAPPARATEN ?


HOEVEEL BLUSAPPARATEN ?

BLUSAPPARATEN LIMBURG Hoeveel blusapparaten heb ik nodig ? Per 100 m2 min. 1 blusapparaat met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 blusapparaat van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Blusapparaten moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusapparaten is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

CO2 BLUSAPPARAAT 5 KG


CO2 BLUSAPPARAAT 5 KG

BLUSAPPARATEN LIMBURG Computerruimte blusapparaat. Co2 blusapparaten hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 blusapparaten zijn het meest geschikt voor het blussen van elektrabranden in apparaten, machines en installaties.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

BLUSAPPARATEN LIMBURG Poederblusser 6 kilogram. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur + de kans op herontsteking van de brand.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

BLUSAPPARATEN LIMBURG Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en tevens in geringe mate op afkoeling van de brandhaard.

CE BLUSAPPARATEN


CE BLUSAPPARATEN

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

BLUSDEKEN AANBIEDINGEN


BLUSDEKEN AANBIEDINGEN

Blusdeken voor in de keuken. Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

CONTROLE BLUSAPPARATEN


CONTROLE BLUSAPPARATEN

INFORMATIE BLUSAPPARATEN


INFORMATIE BLUSAPPARATEN

 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

BLUSAPPARATEN LIMBURG

ADVIES BLUSAPPARATEN


ADVIES BLUSAPPARATEN

BLUSAPPARATEN LIMBURG

AUTO BLUSAPPARATEN


AUTO BLUSAPPARATEN

BLUSAPPARATEN LIMBURG

SALVAGE | STICHTING


SALVAGE | STICHTING

Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

PICTOGRAM BLUSAPPARAAT


PICTOGRAM BLUSAPPARAAT

BLUSAPPARATEN LIMBURG Pictogram blusapparaat nabij. Blusapparaten dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BLUSDEKEN BORD


BLUSDEKEN BORD

Bord blusdeken in uw nabijheid.

BORD BRANDSLANGHASPEL


BORD BRANDSLANGHASPEL

Bord brandslanghaspel in uw nabijheid. Brandslanghaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 32
 Links 75
Door blusapparaten-limburg i.s.m startbewijs.nl